Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, joka tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon. Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta.

Tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin www.oivahymy.fi sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikeviranomaiset tekevät tarkastuksia.

Katso Vörlön Vihannes Oy:n viimeisimmät Oiva-raportit tästä >>

(voit ladata viimeisimmät raportit klikkaamalla sivulla olevia hymynaamoja)

oivalogo_vorlo


Aikaisemmat raportit: